MultiPerfumeria.pl spełnia obowiązki wynikające z RODO.


Jeżeli mail nie wyświetla się
poprawnie,
zobacz go w przeglÄ…darce.

logo MultiPerfumeria.pl


Obrazek
MultiPerfumeria.pl spełnia obowiązki
wynikajÄ…ce z RODO.


Szanowni
Państwo!

 

W
związku z wchodzącym w życie z
dniem 25 maja 2018 r. RozporzÄ…dzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej „RODOâ€), w ramach
realizacji założeń RODO,
pragniemy Państwa poinformować o
poniższych zasadach przetwarzania Państwa
danych osobowych.


Klauzula informacyjna
dotyczÄ…ca przetwarzania danych
osobowych


1.
Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Wojno
prowadzÄ…cy
działalność
gospodarczÄ… pod nazwÄ…
„MultiBOX24.pl Krzysztof Wojnoâ€,
zarejestrowanÄ… w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG),
prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, z siedzibÄ… w Markach (05-270) przy
ul. Ceglanej 8, NIP: 125-079-74-83, NIP EU: PL1250797483, REGON:
140804320.


2.
Dane kontaktowe Administratora: tel. +48 (22) 379 70 70, e-mail:
sklep@multiperfumeria.pl


3.
Administrator przetwarza dane osobowe, gdy jest to
niezbędne do:


(1)
wykonania przez Administratora umowy, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) RODO, w tym świadczenia usługi
prowadzenia konta Użytkownika w ramach Witryny Sklepu
lub aplikacji mobilnej Sklepu i udostępnienia
internetowego systemu zamawiania produktów oferowanych
przez Sklep,


(2)
sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie
– podstawą prawną
przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO),


(3)
prowadzenia działań marketingowych
– podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora – marketing własnych
produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO),


(4)
rozpatrzenia reklamacji – podstawą
prawnÄ… przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO),


(5)
wysyłki informacji handlowych drogą
elektronicznÄ…, w tym w
szczególności powiadomienia o
dostępności produktu –
wyłącznie w przypadku wyrażenia
zgody przez Użytkownika –
podstawÄ… prawnÄ… przetwarzania danych jest
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),


(6)
wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikajÄ…cych z
przepisów prawa,


(7)
do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub stronÄ™ trzeciÄ…, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, za które
Administrator uznaje: marketing bezpośredni, ustalenie,
dochodzenie lub obronÄ™ przed roszczeniami, zapobieganie
oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy
przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz,
zapewnienie bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego.


4.
Odbiorcami danych osobowych mogą być
podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty współpracujące z
Administratorem, w tym: podmioty dostarczajÄ…ce i
wspierajÄ…ce systemy teleinformatyczne, z
których korzysta Administrator w celu
obsługi Witryny lub aplikacji mobilnej Sklepu oraz
podmioty świadczące usługi
związane z bieżącą
działalnością Administratora,
podmioty świadczące usługi
dostawy lub zwrotu produktów oferowanych przez Sklep, w
tym w ramach rozpatrywania reklamacji,
włącznie z odstąpieniem od
umowy, podmioty świadczące
usługę wysyłki SMS lub e-mail
oraz zapewniajÄ…ce prowadzenie korespondencji lub
przekazywania informacji Użytkownikom, podmioty
współpracujące przy
obsłudze infolinii Sklepu lub innych
kanałów komunikacji
udostępnionych Użytkownikom, podmioty
świadczące usługi
zapewniajÄ…ce przyjmowanie
płatności przez Administratora, podmioty
świadczące usługi doradcze lub
audytowe, informatyczne, archiwizacji lub niszczenia
dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz
Administratora oraz innym dostawcom usług, osobom
trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych,
reprezentantom prawnym lub sÄ…dom w celu egzekwowania
lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z
Użytkownikiem.


5.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w
sposób zautomatyzowany oraz mogą
podlegać profilowaniu w celu komunikacji z
Użytkownikiem i jej personalizacji
dotyczÄ…cej, np.: przypomnienia o produktach
oglądanych przez Użytkownika, pomocy w
dokończeniu zamówienia na produkty oferowane
przez Sklep, poinformowania o stanie rozpatrywania wniosku,
zamówienia lub reklamacji. Dobór ofert
reklamowych może być prowadzony na podstawie
zebranych informacji dotyczÄ…cych
Użytkownika, np. danych kontaktowych, danych
demograficznych, ulubionych produktów i stron
internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez
przeglÄ…darkÄ™, dane na temat
kliknięć, wyświetlone
informacje handlowe, oglÄ…dane produkty). Opcje
korzystania z plików cookie znajdują
siÄ™ w ustawieniach przeglÄ…darki
internetowej. W ustawieniach przeglÄ…darki internetowej
można pliki cookie
wyłączyć lub
ograniczyć je do wybranych rodzajów.
Administrator nie prowadzi w pełni zautomatyzowanego
przetwarzania, które miałoby skutki prawne
dla Użytkownika.


6.
Użytkownik posiada prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych do celu marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest zwiÄ…zane z marketingiem
bezpośrednim, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych gdy przetwarzanie jest
niezbędne do pozostałych celów
wynikajÄ…cych z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, bez
wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.


7.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne w celu zawarcia umowy i brak ich podania
uniemożliwia zawarcie umowy.


8.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do wykonywania umowy, a po tym okresie dla
celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa, w tym w zakresie wypełniania
obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze,
lub ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres
wynikający z biegu ogólnych
terminów przedawnienia roszczeń, lub do
czasu cofnięcia udzielonej zgody.


9. W
przypadku wątpliwości
zwiÄ…zanych z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownik może
zwrócić się do Administratora z
prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego
Użytkownikowi przysługuje uprawnienie
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

 

Szczegóły
mogą Państwo poznać w
zaktualizowanym dokumencie „Polityka prywatnoÅ›ciâ€,
którego pełna treść
znajduje się na stałe na naszej stronie
internetowej pod tym linkiem.


Dokonaliśmy
również ogłoszenia zmian
Regulaminu, który zawsze jest dostępny dla
Państwa pod tym linkiem.


Prosimy
pamiętać, że zgoda na
przetwarzanie danych dla celów marketingowych
może być przez Państwa
odwołana w każdym czasie np. poprzez
naszÄ… stronÄ™ internetowÄ… lub
przy wykorzystaniu linków w otrzymywanych
mailach.


W
przypadku pytań pozostajemy do Państwa
dyspozycji.

Zespół
MultiPerfumeria.pl

 


Copyright © 2009-2018 MultiBOX24.pl. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
MultiPerfumeria.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki, tel.: 22 379 70
70, e-mail: sklep@multiperfumeria.pl


Wiadomość została
wysłana przez firmę MultiBOX24.pl Krzysztof
Wojno z siedzibÄ… w Markach przy ul. Ceglanej 8, 05-270
Marki, NIP: 1250797483, REGON: 140804320. Zgoda na otrzymywanie
informacji handlowych może być
odwołana w każdym czasie. W celu
usunięcia adresu mailowego z naszej bazy kliknij
tutaj.

Find more Deals

About MultiPerfumeria